Brand & Redning Vestsjælland


Forside

DENNE HJEMMESIDE ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Vi henviser til Vestsjællands Brandvæsens hjemmeside:

www.vsbv.dk

 

Telefonnummeret til Vestsjællands Brandvæsen er

59 53 47 00Nyheder


DENNE HJEMMESIDE ER IKKE LÆNGERE AKTIV

03/02-2016

Vestsjællands Brandvæsen har fået ny hjemmeside

www.vsbv.dk


Høring af RiBD udsat

06/01-2016

Slagelse Kommunes beslutning om ikke at indtræde i Vestsjællands Brandvæsen betyder, at der skal ske så væsentlige ændringer i Den Risikobaserede Dimensionering, som blev sendt i høring i december måned, at beredskabskommissionen på sit ekstraordinære møde den 5. januar 2016 besluttede at trække høringen tilbage.

Det forventes, at en revideret udgave, hvor Slagelse Kommune er skrevet ud af RiBD'en vil kunne sendes i høring efter komissionens ordinære møde den 29. januar.


Risikobaseret Dimensionering i høring

06/01-2016

Den politiske Styregruppe forventes på sit møde den 18. december 2015 at sende forslag til Risikobaseret Dimensionering i høring. Da materialet er ret omfangsrigt, vil høringsparter ikke få tilsendt materialet - men henvises til at downloade materialet på hjemmesiden.

 

Politisk Styregruppe har truffet beslutning om, at 1. generation af Risikobaseret dimensionering er en sammenskrivning af de 6 kommuners risikobaserede dimensionering - hvor "lavthængende frugter" bliver høstet. Arbejdet med at revisere den risikobaserede dimensionering går i gang straks efter nytåret 2015/2016.

Når materialet allerede nu - inden styregruppen har taget stilling til det - er det af samme grund: Den politiske styregruppe har kun fået tilsendt selve forslaget til risikobaseret dimensionering - ikke bilagene.

 

Forslaget til serviceniveau har styregruppen behandlet på møderne i oktober og november - bilaget er et udtryk for de beslutninger, der er truffet i styregruppen.

 

Forslaget til Risikobaseret skal sendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Når denne udtalelse foreligger, vil den risikobaserede dimensionering, sammen med udtalelsen, blive sendt til godkendelse i de 6 kommunalbestyrelser/byråd.

 

 

 


Slagelse indgår ikke i Vestsjællands Brandvæsen

23/12-2015

Slagelses Byråd besluttede på et ekstraordinært byrådsmøde den 23. december 2015 klokken 8.00 ikke at godkende Vestsjællands Brandvæsens budget for 2016 - og traf dermed også beslutning om ikke at indtræde i Vestsjællands Brandvæsen.

Det bliver således Holbæk, Kalundborg, Odsherred Lejre og Sorø, der danner Vestsjællands Brandvæsen pr. 1. januar 2016.

Operativt får beslutningen ingen umiddelbare konsekvenser. Brand- og redningskøretøjer kører ud ganske som vanligt fra brandstationerne i beredskabsområdet.

 

Se referatet fra Slagelse byråd


Pressemeddelelse: Brandskolen udvikles

18/12-2015

Vestsjællands Brandvæsens politiske styregruppe behandlede på sit møde fredag morgen en henvendelse fra borgmester Stèn Knuth og byrådsmedlem John Dyrby om at søge Vestsjællands Brandvæsens budget genforhandlet inden udgangen af 1. kvartal 2016.

 

I brevet foreslås en løsning, som sikrer brandskolen RESCs fortsatte drift og udvikling, efter at den pr. 1. januar 2016 indgår i det nye fælles brandvæsen på Vestsjælland.

 

Den politiske styregruppe er enig i, at brandskolen RESC skal fortsætte sin drift og at der løbende skal investeres i udvikling af brandskolen.

 

"RESC er et vigtigt aktiv for Vestsjællands Brandvæsen" udtaler styregruppens formand, borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk, og fortsætter: "Det er vigtigt, at vi har en god og tidssvarende uddannelse af vore brandfolk."

 

"På mødet i dag fik vi drøftet den bekymring og usikkerhed, som Slagelse Kommune har udtrykt i forbindelse med Vestsjællands Brandvæsens videreførelse af skolen. Vi fik i den politiske styregruppe betrygget Slagelses repræsentanter i, at vi ønsker at fortsætte driften og udviklingen af skolen. Det er helt naturligt at brandskolen i Korsør fortsat drives efter "hvile-i-sig-selv princippet", så der sikres løbende investeringer i udviklingen af brandskolen".

 

Endvidere besluttede den politiske styregruppe, at Beredskabskommissionen i 2016 udarbejder et forslag til, hvordan der med virkning fra budget 2017 kan gennemføres en effektivisering på 3 mio. kr. udover det, som allerede er indarbejdet i budgettet for 2016 og frem.Seneste øvrige nyheder


Møde i Politisk Styregruppe den 18 december 2015

21/12-2015

Mødet den 18. december 2015 blev det sidste ordinære møde i Den Politiske Styregruppe. Fra den 1. januar bliver tiltrædes styregruppen af 2 repræsentanter fra poliet - hhv fra Midt- og Vestsjællands Politi og Sydsjællands o...

Læs nyhedMøde i Politisk Styregruppe den 10. november 2015

12/11-2015

På mødet i Den politiske Styregruppe besluttedes det at genopslå stillingen som beredskabsdirektør. Processen sættes nu i gang - og der stiles hen imod at direktøren tiltræder 1. marts 2016. Derudover drøf...

Læs nyhedPolitisk Styregruppes møde den 9. oktober 2015

29/10-2015

På Den politiske Styregruppes møde den 9. oktober 2015 blev Vestsjællands Brandvæsen for 2016 og overslagsårene 2017 og 2018 godkendt. Desuden blev serviceniveauer i Den ridikobaserede dimensionering 2016 godkendt, idet den politiske st...

Læs nyhedTR-Forum den 20. oktober 2015

21/10-2015

TR Forum afholder sit næste møde den 20. oktober 2015 klokken 17.00 på Kalundborg Rådhus. På mødet vil vi kunne præsentere de nye chefer, hhv. forebyggelses- og operativ chef. Det vil være kendte ansigter - i og ...

Læs nyhedMøde i TR-Forum den 20 oktober 2015

14/10-2015

Nu er der kun lidt over 2 måneder til at den nye organisation ser dagens lys. På mødet i TR-Forum skal vi derfor nedsætte et forhandlingsudvalg til dannelse af den fremtidige samarbejdsorganisation. Derudover er der orientering om organisatio...

Læs nyhed
Vis ældre nyheder

Fakta om Vestsjællands Brandvæsen

Vestsjællands Brandvæsen etableres pr. 1. januar 2016.

Hovedadresse: Højvangen 9, Svebølle (fra 1. januar 2016)

 

Fastansatte medarbejdere: ca. 65

Deltidsansatte brandfolk: ca. 150

Frivillige brandfolk: ca. 135

(heri er ikke indregnet medarbejdere hos entrepriseberedskaber)

 

 

 

 

 

ÅBEN VORES KALENDER